електронен портал за информация и консултация

 

Регистрираната безработица в България продължава да намалява и през юни достига 5.7%, с 0.4 процентни пункта под равнището от май и с 1.1 процентни пункта по-ниска от същия месец на 2017 г., съобщи Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда се водят на отчет 188 576 безработни, като числеността им се свива с 5.9% спрямо предходния месец и с 15.9% спрямо година по-рано.

Нова регистрация през месеца са получили 21 898 души, като от тях 1 704 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

 

От началото на годината служителите от бюрата по труда са насърчили да се регистрират 31 903 души чрез провеждане на трудови борси, презентации, лични разговори. През месеца като търсещи работа са се регистрирали над 800 души, които работят.

Общо 23 769 души са постъпили на работа през месеца, като три четвърти от тях – в реалната икономика.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 17 339, като 83.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30.3%), търговията (14.7%), хотелиерството и ресторантьорството (11.9%), административните и спомагателните дейности (8.3%),

операциите с недвижими имоти (6.5%), строителството (5.6%).

Най-търсените професии през месеца са бармани, сервитьори, готвачи, камериери; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители; монтажници; помощници при приготвяне на храни;
преподаватели; шофьори.

https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/07/16/3282735_registriranata_bezrabotica_produljava_da_namaliava/