електронен портал за информация и консултация

 

Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лв. със задна дата от 1 юли. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5 244 000 лв., уточняват от Министерството на образованието.

 

Те ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинска и Селскостопанска академия, Националните центрове по заразни и паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. В тях се обучават общо 3496 докторанти.

 

С приемането на бюджета за 2022 г. от 1 април докторантската стипендия се повиши с 50% от 500 на 750 лв. С приетата миналата седмица актуализация размерът ѝ се удвоява в сравнение с началото на тази година. С други 1 777 000 лв. от актуализацията на бюджета ще се увеличат спане и хранене в студентските общежития и столове. В резултат на това през следващата академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си нива, а отстъпката в студентските столове на дружеството ще се повиши.

 

Нови 20 млн. лв. отиват в държавните висши училища. Те ще бъдат разпределени според качеството на обучението и реализацията на студентите, определени въз основа на данни от Рейтинговата система на висшите училища в България. Най-много са средствата за Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Техническия университет в София – съответно над 3,3 млн. лв. и почти 2,5 млн. лв.

Андриян Георгиев

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/07/4366585_stipendiiata_na_redovnite_doktoranti_veche_e_1000_leva/?ref=home_NaiNovoto