електронен портал за информация и консултация

 

Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден – така наречения екзитпол, се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден, реши Централната избирателна комисия (ЦИК).

Забранява се под каквато и да е форма публичното огласяване на каквито и да са резултати от проучвания, извършвани в изборния ден, преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК.

До 25 март включително, 7 дни преди изборния ден, агенциите, които ще извършват проучвания на изхода на секциите в изборния ден, представят в Централната избирателна комисия заявление за провеждане на проучване за изборите за народни представители, подписано от представляващо агенцията лице или от изрично упълномощено от него лице, реши още ЦИК.

Агенциите се вписват в специален регистър.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за народни представители не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.