електронен портал за информация и консултация

 

Детската градина увеличава с над 1/3 шанса след години да получат и университетска диплома

В ромската общност върви процес на модернизация и основният двигател за това е безспорно образованието. Това сочи анализът на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в онлайн конференция след данните на “Тръст за социална алтернатива”. За 3 години министерството е успяло да разшири с 2,5% обхвата на тези деца в системата.

Тенденцията вече е отпадането на ромите от училищната система да се случва на по-късен етап. За 14- годишните процентът на приобщените ученици е увеличен от 92 на 95%. 

А от 92,6% на 94% е увеличен обхватът на 15-годишните, при 17-годишните обхватът е 88%. Средният брой години, в които децата учат, се повишава с 0,3%, което според министъра е в резултат на работата за привличане на децата в училище, в която участват много институции. 
Усилията са били фокусирани върху това не просто те да бъдат записани в училище, а редовно да посещават часовете Затова и данните сочат убедителен резултат – с основно образование вече са 43,2 вместо 36,2% от ромите, а нарастването на тези с диплома за средно е до 22,7% спрямо 13,5% през 2011 г. Според отчетите и на социалното министерство през последните години осезателно расте делът на върнатите в училище деца, макар че сега COVID кризата е сложила на пауза на процесите по включване на ромските ученици.

“След пандемията България трябва да продължи с тази целенасочена и ежедневна политика на работа по включването на всяко дете, защото ефектите в образованието са с дълъг хоризонт”, категоричен е Красимир Вълчев. 

“Днес около 2/3 от тези ученици не успяват да завършат средното си образование. “Ако успеем да свалим техния процент на 10 или на 15%, България ще бъде една от трите страни с най-нисък процент на преждевременно отпадналите от училище” – тази амбициозна цел назова Вълчев. 

Доходите на домакинствата от общността също са се увеличили. Установена е пряка връзка между по-високото ниво на образованието и парите, с които разполагат семействата. 

Днес около 2/3 от учениците от ромските малцинства не успяват да завършат средното си образование. “Ако успеем да свалим техния процент на 10 или на 15%, България ще бъде една от трите страни с най-нисък процент на преждевременно отпадналите от училище” – тази амбициозна цел назова Вълчев. И тъй като изследванията са категорични за връзката между възможно най-ранния обхват и успеваемостта на младежите, той е на мнение, че през следващите 2 или 4 години може да си позволим да премахнем таксите в детските градини и това трябва да е една от политиките на България. Защото децата, включени в предучилищното образование, “по-често завършват средно образование, по-често придобиват професионална квалификация, пригодни са за пазара на труда и са подготвени да водят щастлив и смислен живот”, обяснява министър Вълчев.

“Ако имаме 20% изключени от образователната система, ще имаме и 20% изключени от обществото и никой от нас няма да има усещането, че живее в хармонично общество. Този колективен интерес трябва да се разбере. Такава политика предполага ангажираност и на най-високо политическо ниво. Предлага по вертикала на всички институции да бъде наредено, че това е важно. За съжаление, отстъпихме от това през последната година заради пандемията. До миналата година постоянно напрягахме структурите да работят – и на МВР, и на регионалните управления на образованието, и на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда, общините. Основната армия си остават учителите. Разчитахме на учителите за обхождането и за ежедневната посещаемост. Учителите са най-много като брой, но сами не могат. Трябва да бъдат подкрепени и неправителствените организации.

https://nova.bg/news/view/2021/01/15/311650/%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/