електронен портал за информация и консултация

Новият кабинет реши да вдигне почти двойно помощите за първокласниците – от 150 на 250 лв.

От 1 юли майчинските стават 310 лв. Това реши правителството на първото си заседание днес. Останалите мерки от т. нар. “социален пакет” най-вероятно ще влязат в сила от октомври.

Пакетът ще е ориентиран към хората с най-ниски доходи. Той предвижда още да се увеличи кръга от хора с право на енергийни помощи. Това ще стане, като се увеличи социалният праг с още 15 лв.

Новият кабинет реши да вдигне почти двойно помощите за първокласниците – от 150 на 250 лв.

Кабинетът “Орешарски” подготвя и реформиране на системата за помощи на безработните.  Те може да се дават не срещу временна заетост, а срещу ограмотяване и квалификация

Общите средства за финансиране на мерките през 2013 г. са в размер на 26,9 млн. лв.

Тези средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите в рамките на утвърдените бюджети на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Социалното министерство.

Публикува се по:

http://tv7.bg/news/economy/9763509.html