електронен портал за информация и консултация

 

Самотно живеещите хора ще получават по 249,48 лв.

Намаляват времето за общественополезен труд на безработни, които взимат и помощи

 

Сумите ще зависят от линията на бедност

От 1 юни размерът на месечните социални помощи за всички групи в уязвимо положение ще се увеличи значително. Той ще се определя в зависимост от линията на бедност и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

 

Например максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, помощта ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв. С измененията по-голям брой хора ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на месечните социални помощи ще се актуализира ежегодно с повишаване на линията на бедност.

С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда. Срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция “Бюро по труда”, преди подаване на заявление за социални помощи, ще се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. Така те ще могат да се включат в мерки за обучение, което е фактор за по-бързото им включване на пазара на труда.

Предвидени са възможности за подкрепа на хора, които до момента не са получавали помощи. За покриване на първоначални нужди на пълнолетни, напускащи резидентен тип социална услуга, ще се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година.

https://trud.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BE%D1%82-1-%D1%8E%D0%BD%D0%B8/