електронен портал за информация и консултация

 

 

През 2017 г. приходите на Столичната община от данъци са 307 млн. лева, която сума е с 23.5 млн. лева повече спрямо 2016 г. Общите приходи на общината от такси, глоби и данъци е 887 млн. лева. Направените разходи през годината са 1.05 млрд. лева, от общия бюджет от 1.2 млрд. лева, като преходният остатък е за около 120 млн. лева.

 

Това показва финансовият отчет на общината за 2017 г., който утре ще бъде гласуван на заседанието на Столичния общински съвет. От документа се вижда, че собствените приходи на София са 640 млн. лева, което е ръст с 32 млн. лева повече спрямо предходната година.

 

Най-много пари са събрани от данъците върху недвижимите имоти – 1-2 млн. лева, придобиването на имущество – 104.5 млн. лева, и моторните превозни средства (МПС) – 84.5 млн. лева. Посочва се, че затегнатият контрол за платен данък на МПС на пунктовете за годишни технически прегледи е донесъл 1.5 млн. лева повече в касата на общината. От туристическия данък са събрани 2.6 млн. лева, което е с 600 хил. лева повече от предвиденото в началото на 2017 г.

 

Неданъчните приходи са донесли 333 млн. лева, или с 8.6 млн. лева повече спрямо 2016 г., като най-много пари са дошли от наемите на общинско имущество – 17.23 млн. лева, места за реклама – 4.641 млн. лева, земя – 5.16 млн. лева. Приходите от тротоарно право са 3.6 млн. лева, което е с 600 хил. лева по-малко заложеното в бюджета.

От таксата за битови отпадъци са събрани 194 млн. лева, което е с 5 млн. повече от очакваните 189 млн. лева. Таксите за детските градини са донесли 16.5 млн. лева, а приходите от технически и административни услуги са за общо 27 млн. лева. Общо от различните такси в общинския бюджет са влезли 247 млн. лева, се вижда от отчета.

 

В раздел разходи се вижда, че най-много пари общината е дала за образование – 355 млн. лева, здравеопазване – 40 млн. лева, и сигурност – 10.2 млн. лева.

Веселин Николов

https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/09/26/3316929_za_edna_godina_stolichnata_obshtina_e_subrala_s_235/