електронен портал за информация и консултация

 

При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите

 

През август БНБ регистрира най-голям скок при потребителските заеми. На годишна база те са се увеличили с 15,4% или близо с една шеста, като достигат 8,901 млрд. лв. За сравнение годишното повишение през юли беше 15%.

През миналия месец кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи темпове.

При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Заемите за домакинства и фирмите, които ги обслужват, в края на август възлизат на 21,335 млрд. лв. (20,7% от БВП), като на годишна база се увеличават с 10,2%. За сравнение годишното повишение през юли беше 10%.

Отпуснатите от банките жилищни кредити са за 10,150 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,6%, докато през юли годишното увеличение беше 9,2%.

В централната банка изчисляват, че на годишна база другите кредити намаляват с 10,4%(6,4% годишно понижение през юли 2018 г.), като достигат 951,9 млн. лева.

Заемите за бизнеса нарастват с 4,2% на годишна база, докато през юли имаше 3,4% годишно повишение. Към 31 август кредитите за фирмите достигат 32,491 млрд. лв. 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, в края на август са 2,670 млрд. лв. И за една година се увеличават с 35%, докато месец по-рано годишното повишение беше 35,9%.

https://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=218163