електронен портал за информация и консултация

Функции на Държавната агенция за българите в чужбина

Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес. Поддържаме контакти с разнородни български организации – дружества, землячества, клубове, асоциации, с църковни общини, библиотеки, училища, подпомагаме тяхното формиране и утвърждаване.

Изучаваме миналото и днешното състояние на нашите общности зад граница и изготвяме програми за работа с тях. Със създадените електронен портал за информация и общуване „Родина” и електронен портал за информация и консултация „Родина консулт” поддържаме динамична връзка с организациите и развиваме общуването със сънародниците в чужбина.

Функции на портала за информация и консултация „Родина Консулт”

Държавната агенция за българите в чужбина създаде електронния портал за информация и консултация „Родина консулт”, за да предложи информация и консултации на българите в чужбина по въпроси, свързани с техните права и задължения. Порталът запознава с възможности и особености за инвестиране и работа, получаване на здравна помощ, легализиране на квалификация или дипломи, издадени при обучението в чужди висши училища.

Порталът предлага специализирана правна консултация по теми и проблеми от компетенцията на юрисконсулта. В него сънародниците ще намерят и намират  отговори на въпроси, които се отнасят до ежедневието на българите в чужбина. В рубриката „експрес консулт” най-интересните теми и казуси ще бъдат коментирани от юрисконсулт. За нас е важно да информираме и задълбочаваме общуването с българите в чужбина.

Emblem-important-green.svg

„Родина консулт”: Спогодба за социална сигурност между България и Канада

   
Emblem-important-green.svg

Вицепрезидентът Маргарита Попова: Българското гражданство е уважение към нормите и законите на страната