електронен портал за информация и консултация

 

Чрез интернет сайтовете за online застраховки у нас основно е застъпено поръчването на задължителната полица „Гражданска отговорност“

Близо половината от европейците – 42,3% от тях, са купили автомобилната и имуществената си застраховка online през миналата година. Това сочи проучване на агенцията за маркетингови анализи Finaccord, цитирано от Застраховател.  За сравнение само преди пет години делът на интернет продажбите в сектора е бил 35,4%. Това отрежда на световната мрежа титлата на най-бързо развиващ се канал за дистрибуция.

Изследването е осъществено във Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Великобритания. С предпочитанието си към online пазаруването пред посещението на място в офиса на застрахователя или застрахователния брокер водят британците. 69% от тях купуват полицата си през мрежата.

Най-нисък е процентът във Франция – едва 25,2%. България е далеч от тази статистика, но въпреки това online застраховането у нас се развива с всяка изминала година. Не трябва да ни учудва фактът, че почти половината от продажбите на застраховки online са реализирани от младежите на възраст от 18 до 35 години.

У нас основно е застъпено поръчването на задължителната полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите чрез интернет сайтовете за online застраховки.

Развитието на електронната търговия, и особено на електронните разплащания, предостави на интернет потребителите уникалната възможност да си закупят застраховка online и договорът да влезе в сила незабавно.

Тъй като полицата всъщност е лист хартия, за уеб порталите не бе трудно да предложат на клиентите си възможността да разпечатат договора веднага след потвърждението за плащане, без да чакат да го получат по пощата.

Към момента това не може да се случи у нас по линия на задължителната „Гражданска отговорност“, тъй като към полицата върви стикер и контролен талон, а това изисква физическата им доставка.

Огромната конкуренция между застрахователните компании, пострадалите доходи на населението и свитите продажби провокираха компаниите и посредниците на застрахователни услуги да търсят нестандартни методи и решения за продажба. Застрахователите започнаха да се конкурират не само на ниво премия, но и на ниво покрития.

Oгромната конкуренция между застрахователите се разрасна и във виртуалното пространство. Поредното доказателство за това е пускането на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за продажба в интернет.

Сключилите застраховката online ползват преференциални цени, като плащането става в брой при доставката на полицата. Алтернатива за разплащане е и системата на eBG.bg или ePay. Всеки застраховател или брокер има инструкции за улеснение на потребителите.

Online бихте могли още да платите вноски по полицата или да направите заявка за автомобилна или имуществена застраховка. Бихте могли също така да следите и състоянието на щетата си.

Ако ви предстои пътуване зад граница, можете да закупите online полицата „Помощ при пътуване” или да защитите себе си или семейството си със застраховка „Злополука”.

Данните показват, че в България 11% от населението на възраст над 15 години има сключена някаква лична застраховка – било то животозастраховка или злополука, което е два пъти по-малко в сравнение с това в страните от Централна и Източна Европа.

„Ние българите все още не мислим за застрахователните продукти като застраховка на рисковете, които ни заобикалят, нито като възможност за спестяване и инвестиция в бъдеще”, коментират застрахователи.

Най-подходящи за пласмент чрез интернет са туристическите застраховки и застраховките на сгради и домашно имущество на физически лица. Тези застрахователни продукти са лесно разбираеми от гледна точка на потребителското възприемане и клиентът не се нуждае от допълнителна разяснителна информация от застрахователя или негов посредник.

Те се характеризират и с по-ниски застрахователни премии поради факта, че в застрахователната отговорност се включват обикновено един или два риска.

Най-удобни за пласмент чрез глобалната мрежа са автомобилните полици.При тях не се налага потребителите да бъдат обстойно информирани за необходимостта от автомобилното застраховане.

Тези продукти са свързани с по-кратък процес на сключване на застрахователния договор и са сравнително опростени, предназначени са за голям кръг потребители, и със сравнително ниски разходи за интернет пласмент.

Това позволява на застрахователните дружества да поддържат висококонкурентни застрахователни премии в сравнение с другите видове и форми на пласмент в застраховането, като продажба чрез застрахователни посредници, пласмент чрез клоновата мрежа на дружеството, пласмент на застрахователни продукти по телефона.

Застрахователната практика показа, че особено подходяща за пласмент чрез мрежата е и застраховката „Каско“. Според някои прогнози в най-близко бъдеще голяма част от застрахователния пазар ще бъде пренесен в интернет.

Източник:Дартс Нюз

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=93661