електронен портал за информация и консултация

 

Какво е вашето положение?

Живея в друга страна от ЕС

Живея в друга страна от ЕС

Вашата автомобилна застраховка в новата страна

Трябва да регистрирате автомобила си в страната, в която живеете.

Когато го регистрирате, трябва да представите доказателство, че сте сключили застраховка.

Властите би трябвало да приемат застраховка от която и да е застрахователна компания:

  • която е установена в тази страна или има клон там;
  • която има разрешение да предлага услуги в тази страна дори ако няма клон там.

Проверете при вашия застраховател, дали настоящата ви застраховка ще е валидна в страната, в която се премествате.

 

Публикува се по:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/validity/resident_bg.htm