електронен портал за информация и консултация

 

 

Бюрата по труда набират до 29 септември заявки от работодатели, които желаят да наемат стажанти с евросубсидия.

 

Схемата “Младежка заетост” е от новата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и тръгва предсрочно още тази година с национално финансиране.

 

Първоначално около 5 млн. лв. ще бъдат насочени за покриване на разходите на бизнеса за заплати и осигуровки по време на 6-месечни стажове на младежи до 29-годишна възраст.

 

Част от тях ще трупат опит по придобитата в гимназията или университета специалност. Друга част ще има възможност да придобият професия на реално работно място.

 

И в двата случая ще се поемат транспортните разходи на стажантите, ако работата е в населено място, различно от местоживеенето.

Общо 8000 младежи ще се възползват от тази схема през следващите 4 години. Бюджетът й е 35 млн. лв. 
Мила Кисьова

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-09-17&article=506135