електронен портал за информация и консултация

 

Европейската комисия прогнозира по-висок икономически растеж в България през тази и следващата година, отколкото постигнатия преди пандемията.

 

В публикувана в сряда лятна икономическа прогноза се изразяват очаквания за нарастване на икономиката с 4.6% през 2021 г. и с 4.1 на сто догодина при нива между 3.7 и 3.8 процента преди здравната криза.

 

Според анализа въпреки продължаващите ограничения на икономическата активност, свързани с пандемията, през първото тримесечие реалният БВП на България е нараснал с 2.5%, което се дължи основно на личното потребление.

 

 

“Потребителското доверие достигна нива отпреди кризата през април и май, което предполага допълнителни подобрения във вътрешното потребителско търсене през тази година”, се казва в документа на Европейската комисия.

 

През 2022 г. се очаква потреблението на домакинствата да продължи да се увеличава успоредно с подобяващата се икономическа ситуация в ЕС. Възходяща ще е тенденцията и на износа заради растящото търсене във възстановяваща се и отваряща се Европа.

 

Комисията коригира нагоре прогнозата си за развитие на българската икономика спрямо пролетния си анализ, публикуван през май, като основен повод на оптимизъм е очакването силното възстановяване от началото на годината да продължи, както и да започне финансирането за България по европейския план за възстановяване и устойчивост.

 

Спрямо май прогнозата за годишния реален темп на растеж на БВП е с 1.1 процентни пункта по-висока за тази година, но с 0.6 на сто по-ниска за 2022 г.

 

Ревизията нагоре е следствие главно на силното възстановяване през първото тримесечие на тази година, като потребителското търсене може да надвиши очакванията, смята Европейската комисия.

 

Бавната ваксинация в България обаче се сочи като главен рисков фактор пред икономическото възстановяване предвид очакванията за нови периоди на затваряне заради следващи вълни от COVID-19. България е последна по темп на ваксинация в ЕС с едва 15% напълно ваксинирано население при средни нива за ЕС от 42.2% по данни на европейската здравна агенция към 7 юли.

 

Европейската комисия предвижда ускоряване на инфлацията до 1.9% през 2021 г., главно поради повишаването на цените на енергията и прогнозираното поскъпване на горивата. Неенергийните промишлени стоки и преработените храни също ще поскъпнат, допринасяйки за по-силна динамика на цените, се казва в анализа.

 

През 2022 г. растящото потребление и търсене ще увеличи инфлацията до 2.5%, връщайки я към нивата от 2019 г.

 

Тенденцията за по-бързо от очакваното възстановяване се забелязва и в останалата част на ЕС. “Свиването на БВП през първото тримесечие на годината се оказа незначително и по-слабо от предложеното в предварителната оценка на Евростат, която беше включена в пролетната прогноза”, се казва в съобщение на Европейската комисия.

 

Брюксел посочва, че има доказателства и за започнало съживяване на туристическия сектор, който ще може да се възползва от цифровия COVID сертификат на ЕС, като очакванията за възстановяването на услугите ще надхвърлят временния недостиг на суровини и нарастващите разходи, засягащи части от производствения сектор.

 

Според междинната икономическа прогноза за лятото на 2021 г. икономиката в ЕС и в еврозоната се очаква да нарасне с 4.8% тази година и 4.5% през 2022 г. В сравнение с предходната прогноза през пролетта темпът на растеж за 2021 г. е значително по-висок в ЕС (+0.6 процентни пункта.) и 0.5% за еврозоната (+0,5 pps.), докато за 2022 г. завишаването на прогнозата е с +0.1 pps. Очаква се реалният БВП да се върне до предикризисното си ниво през последното тримесечие на 2021 г. както в ЕС, така и в еврозоната.

Йовка Димитрова

https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/07/07/4229833_brjuksel_predricha_rastej_na_bulgariia_po-visok/?ref=home_NaiNovoto