електронен портал за информация и консултация

България – ЕС

Развитие на пътната инфраструктура.

Оперативна програма “Транспорт” на ЕС

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

    Европейски фонд за
    регионално развитие

     Кохезионен фонд

 

 

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) е една от…

Прочети повече