електронен портал за информация и консултация

Гражданство

Българското гражданство, като правен институт, се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство и от международните договори, по които РБ е страна и които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството.…

Прочети повече