електронен портал за информация и консултация

Здраве

Вече имаме достъп до електронните си здравни досиета. Това става чрез въвеждането на универсален код, заедно с ЕГН-то си. Кодът е личен, както и информацията, която се съдържа в досието. В момента то е по-скоро като справочник – в него…

Прочети повече

 

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва…

Прочети повече

 Съгласно чл. 40аБългарските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на…

Прочети повече