електронен портал за информация и консултация

Нормативна база

Обнародвани двустранни спогодби между правителствата на Република България и
Канада

14.05.2014 г.

Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 30.01.2013 г. –
ДВ, бр. 14 от 2013 г. 

Издадена… 

Прочети повече

 

Правителството предлага промени в три закона, с които се намаляват административни тежести
 
Правителството предлага на Народното събрание промени в три закона в областта на културата, които да доведат до намаляване на административни тежести за бизнеса. Това са законите…

Прочети повече

Законодателната програма на правителството за първите шест месеца на 2014 г. очертава приоритетите в работата му
 
Правителството прие законодателната си програма за първото полугодие на 2014 г. Проектите, които ще бъдат изготвени от кабинета и предложени на Народното събрание,…

Прочети повече