електронен портал за информация и консултация

Нормативна база

 Министерският съвет утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира сключеното споразумение между българското правителство и Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз.

 Проектът…

Прочети повече

 
 

Правителство одобри проектите на два документа, които ще доведат до задълбочаване на сътрудничеството на България и Унгария в областта на образованието, науката и културата.

Първият е споразумение за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на…

Прочети повече

С П О Г О Д Б А  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  И

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

 ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВРЕМЕННА  ЗАЕТОСТ

НА ГРАЖДАНИ НА ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ

Предвид това, че правителството на Република България…

Прочети повече