електронен портал за информация и консултация

Нормативна база

С П О Г О Д Б А  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  И

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

 ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВРЕМЕННА  ЗАЕТОСТ

НА ГРАЖДАНИ НА ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ

Предвид това, че правителството на Република България…

Прочети повече

 

Правителството утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата за социална сигурност между България и Канада, която беше подписана в Отава на 5 октомври 2012г.

Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии,…

Прочети повече