електронен портал за информация и консултация

Социална политика

 

По 65 лв. бонуси за отопление ще получат най-бедните семейства в България.

Близо 210 хиляди домакинства, които тази зима вземаха енергийни помощи, най-вероятно ще бъдат зарадвани с по още една месечна сума. Така ще могат да си платят тока…

Прочети повече

За да се осигурят повече възможности за заетост и обучение на младите хора до 29 годишна възраст в България, се разработиха и се изпълняват няколко проекта, финансирани по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Необходимо е младежите…

Прочети повече

 

Изменена със Заповед № РД 01-38 от 18.01.2012 г. на министъра на труда и социалната политика 

І. ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване…

Прочети повече