електронен портал за информация и консултация

Данъчна политика

Фискалният резерв към 31 май 2013 г. е в размер на 5,8 милиарда лева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май е положително в размер на…

Прочети повече

 

==> Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г.

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък…

Прочети повече

 

Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти – вход в системата

За да се възползвате от услугата трябва да:

  1. Притежавате банкова дебитна карта. Ако имате такава, то трябва да заявите желанието си картата да се използва…

    Прочети повече