електронен портал за информация и консултация

Полезно

 

Ако не платиш в срок една или повече вноски по кредит или си нарушил някоя от клаузите в договора, той бива обявен за предсрочно изискуем. В определени ситуации банката запазва правото си да изиска предсрочно погасяване на…

Прочети повече

 

Съществуват редица неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити, за които е важно да внимавате. Също така съществуват и точно определени предпоставки (юридически факти), при проявлението на които потребителят е обвързан от Общите условия към договора за потребителски…

Прочети повече