електронен портал за информация и консултация

Трудова заетост

 

Вицепремиерът Калфин ще подпише спогодба за социална сигурност между България и Тунис

Правителството одобри проект на спогодба за социална сигурност между България и Тунис.

 

Документът регулира осигуряването при работа в двете държави, както и реда за отпускане…

Прочети повече

 

 

 І. Да направим разлика между трудов и осигурителен стаж
 По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът / служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана…

Прочети повече