електронен портал за информация и консултация

Трудова заетост

С П О Г О Д Б А  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  И

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

 ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВРЕМЕННА  ЗАЕТОСТ

НА ГРАЖДАНИ НА ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ

Предвид това, че правителството на Република България…

Прочети повече

 

СПОГОДБА

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ОТНОСНО ЗАЕТОСТ НА РАБОТНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА

Утвърдена с РМС № 108 от 20.03.1992 г., обн.  ДВ  бр. 22…

Прочети повече

СПОГОДБА

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ВЗАИМНО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ

 

Утвърдена с РМС № 31 от 20.01.2003 г., обн.  ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г., в сила от 12.07.2003 г.

 

Република България…

Прочети повече