електронен портал за информация и консултация

 

Работодателите трябва да подадат до 28 февруари в Националната агенция за приходите (НАП) изплатените доходи, за да може от 1 март получилите ги да се възползват от възможността да подадат предварително попълнена декларация. Това напомниха от приходната администрация в първия ден от новата данъчна кампания.

 

Този вид декларации бяха въведени през 2020 г., като подаващият ги трябва да провери и потвърди верността на попълнената служебно информация и да я допълни, ако нещо липсва. Такава декларация се подава само онлайн от хора, които имат електронен подпис или ПИК, издаван от данъчните. Те напомниха, че ПИК се получава безплатно от кой да е офис и даже в момента е възможно да бъде заявен предварително и взет в удобно време.

 

Хората, които дължат данък, могат да получат отстъпка от 5% върху сумата за довнасяне като условие за това е да подадат декларация и да платят до края на март. Отстъпката не може да надхвърля 500 лв. Останалите имат срок до 3 май да декларират доходите си от изтеклата година.

За да се ползват данъчни отстъпки обаче, хората не трябва да имат непогасени стари задължения. Проверката на такива дългове също може да стане през сайта на НАП. Това важи и за облекчения за отглеждане на дете, които вече са значителни – по 4500 лв. могат да бъдат приспаднати от данъчната основа за едно дете или 450 лв. от дължимия данък.

Боряна Георгиева, директор на дирекция в НАП, обяви, че повечето родители са се възползвали от това облекчение, като са подали декларация през работодателя си. Останалите могат да го направят и направо в НАП в рамките на данъчната кампания. Родителите с деца с увреждания получават по-голяма отстъпка, като от дължимите данъци могат да приспаднат 1350 лв. на дете. Тези декларации могат да се подават от другия родител, ако единият е бил по майчинство и няма как да формира изобщо данъчна основа.

 

Срокът за възстановяване на суми от НАП е до месец след подаването на съответната декларация, като в това време се проверяват декларираните данни.

При подаваните онлайн декларации вече не се прилагат служебни бележки за доходи, документи от ТЕЛК и други, напомниха от данъчната администрация. Това важи и за облекчение при ремонт на дома, но те трябва да са налични при поискване от данъчната администрация.

 

Георгиева напомни, че облекчението за ремонт не може да надхвърля 200 лв. годишно независимо колко собственици има съответният имот. Освен това за разход се признава само положеният труд за ремонта, а не и купени материали и освен това извършилият ремонта не трябва да е свързано лице със собственика.

 

Хората, на които ще се връщат пари, могат да изберат да не ги получат, а да останат на разположение за погасяване на налични към момента или бъдещи задължения, като трябва да посочат, ако са за бъдещи, за какъв вид дълг ще са.

 

Самоосигуряващите се могат да подават декларации само онлайн, а кампанията за едноличните търговци и земеделските стопани ще бъде от март до юни. Остава възможността декларации да се подават през пощенските клонове с обратна разписка и в офиси на данъчната администрация.

Татяна Димитрова

https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/01/10/4301322_zapochva_danuchnata_kampaniia_za_dohodite_ot_2021_g/