електронен портал за информация и консултация

 

Стартира нова акция

Отчитат големи суми в касата, за да не плащат налог върху дивидентите

Опитват да източват ДДС, като отчитат една фактура по няколко пъти

Данъчните броят парите в касите и стоките в складовете на фирми, които по документи имат твърде големи за дейността им суми в брой или материални запаси. Ако по документи едно дружество има пари в брой или материални запаси, които не съответстват на реализираните от него обороти, това най-често е признак за укриване на налози.

През 2020 г. са възложени 300 проверки на дружества, които са посочили във финансовите си отчети наличието на значителни парични средства в брой, пише в отчета на НАП за миналата година. В 128 от приключилите проверки е установено разминаване между парите в касата по документи и реално наличните при проверката. Най-често парите липсват, защото собственикът на фирмата ги е взел, но за да не плаща данък върху дивидента, по документи парите са в касата на дружеството.

В резултат на проверките на НАП в 81 от дружествата през миналата година доброволно са променени счетоводните документи, като е извършено разпределение на дивидент в размер на 74,394 лн. лв. и върху него е платен данъкът от 5%. На 30 фирми са възложени ревизии, като в резултат на приключилите 4 ревизии са установени допълнителни задължения в размер на 128 хил. лв., пише в отчета на НАП.

Масирани проверки на парите в брой във фирмите от НАП правят от няколко години. Първоначално влизаха на проверки във фирми с огромни кешови наличности. Но в момента проверки се правят и в дружества, които нямат големи суми в касите си, но те не отговарят на отчитаните месечни обороти. Служебният министър на финансите Асен Василев също наскоро обяви, че започват проверки на наличните пари във фирмите.

Една от използваните схеми за източване на ДДС е включването на едни и същи фактури по няколко пъти в дневниците за покупки по Закона за ДДС. В резултат фирми неправомерно генерират ДДС за възстановяване.

През 2020 г. са възложени 77 проверки и 71 ревизии на фирми, в които е установено, че използват тази схема. В рамките на 2020 г. са приключени 135 проверки (някои от които са започнали през преходната година) и 27 ревизии. В резултат са установени допълнителни задължения към държавната хазна в размер на 2,986 млн. лв.

Контрол

 

Проверяват големи запаси в склада

Наличието на твърде големи за дейността на една фирма складови наличности също е признак за укрити данъци. Най-често стоките отдавна са продадени. Но за да не плаща фирмата ДДС и данък върху печалбата, по документи стоките са в склада. За установяване на действителните наличности на материални запаси през 2020 г. са възложени проверки на 571 фирми. От тях 274 проверки са приключени през 2020 г. На 263 от фирмите са направени инвентаризации, като при част от тях са установени липси и несъответствия. Част от фирмите доброволно са коригирали данъчните си декларации и са посочили, че дължат допълнителни налози в размер на 822 хил. лв. На 13 от фирмите са възложени ревизии.

Стефан Кючуков

https://trud.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5/