електронен портал за информация и консултация

 

До 9 ноември НАП е събрала общо над 30.8 млрд. лева приходи, което е с над 5.7 млрд. лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Агенцията отчита и ръст над 12% (415 млн. лв.) на събираемостта на просрочени задължения, съобщава приходната администрация. От там посочват, че по-високата събираемост се дължи както на предприети през годината допълнителни мерки, включващи активна комуникация и срещи с длъжниците, бързи действия по принудително изпълнение при липса на доброволни плащания, така и на внедрената от 4 април 2023 г. нова електронна услуга за публикуване на всички длъжници – физически и юридически лица, отговарящи на определени критерии.

 

Към момента в списъка на длъжниците фигурират над 125 хил. фирми и граждани с неуредени задължения от около 17 млрд. лв. общо. От агенцията напомнят, че месечно над 1000 длъжници биват отписвани от списъка, защото погасяват публичните си задължения към НАП или предоставят имущество, което да послужи за събиране на дълга.

Татяна Димитрова

 

 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2023/11/13/4552536_kratki_novini_13_noemvri/#4552549