електронен портал за информация и консултация

 

Учителите, които се ваксинират, ще получат допълнителен платен отпуск, съобщават от МОН. Те ще могат да го ползват по свой избор – наведнъж или на два пъти след първа и след втора доза ваксина. Това решение са взели МОН и социалните партньори по време на Отраслов съвет.

Училищата, които достигнат поне 70% ваксиниран персонал, пък ще получават специално свидетелство от МОН за принос към опазване на общественото здраве. Учителите ще получат два дни допълнително отпуск.

Според проучване на ведомството към момента едва в 4% от училищата над 70% от персоналът е имунизиран. В детските градини този дял е 3%. В почти две трети от училищата ваксинираните педагогически и непедагогически специалисти са под 30%, при детските градини такова е положението в 75% от екипите, става ясно още от проучването „В същото време ваксинирането на заетите в детските градини и училищата е ключово важна предпоставка за спокойното присъствено провеждане на учебните занятия през предстоящата учебна година. Ето защо МОН започна информационна кампания за ваксиниране в системата на предучилищното и училищното образование”, посочват от министерството.

Идеята на кампанията е заетите в системата да могат да направят информиран избор за или против ваксините. Вече се провеждат регионални срещи с директори на детски градини и училища. На тях медицински специалисти с национален и регионален авторитет отговорят на всички въпроси за ползите и рисковете от ваксините срещу коронавирус. Предвиждат се също повсеместни разговори по темата на ниво училище. Информационната кампания е необходима, смятат и членовете на Отрасловия съвет в системата на предучилищното и училищното образование. „Според специалистите ваксините са най-сигурният начин да предпазим себе си, близките, учениците и колегите си от COVID-19. А лятото е най-подходящият момент за имунизация заради малкото болни”, посочват от ведомството.  

Катерина Василева от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България обясни пред „Монитор”, че по време на срещите с  педагогическите екипите  експерти от областта на медицината, които ще обяснят на място в училищата ползите и евентуалните рискове от ваксинацията. Тя допълни, че като част от информационна кампания ще бъдат направени и видеа с медицински  експерти и известни личности, директори и представители на синдикалните структури, в които те ще споделят защо са се ваксинирали. Василева обърна внимание, че имат притеснения, че ако един директор започне да агитира екипите си да се ваксинират, има риск от нарушаване на правото на избор на педагозите. „Правото на избор трябва да е изконно и намесата на медицинските експерти по време на срещите с педагогическите специалисти би била добра основа ясно да бъдат разбрани ползите ваксините”, допълни тя.

МОН изготвя и обновени насоки и полезни материали за връщане към присъствен образователен процес след продължително обучение от дистанция, както и за потенциално спешно преминаване отново към дистанционни занятия. Те ще бъдат разпространени до училища и детски градини през регионалните управления на образованието. Ще бъде осигурена също леснодостъпна и актуална база с информация и материали по отношение на личното здраве и безопасност в пандемията за нуждите на образователната система.

https://www.monitor.bg/bg/a/view/oshte-dva-dni-platen-otpusk-za-uchitelite-sled-vaksinacija-272780