електронен портал за информация и консултация

ЕК предлага нови правила за банките в ЕС

Предложенията завършват прилагането в ЕС на споразумението “Базел III”

 

Европейската комисия предложи нови правила за повишаване на устойчивостта на банките в ЕС срещу възможни бъдещи икономически сътресения. Предложенията завършват прилагането в ЕС на споразумението “Базел III”, се посочва в съобщение на комисията.

С тях се цели да се предотврати подценяване на опасностите при използваните от банките “вътрешни модели” за изчисляване на капиталовите им изисквания и оттам – да се осигури достатъчен капитал за покриването на тези рискове. Това ще улесни сравняването на отчитащите риска капиталови отношения на отделните банки и ще помогне за възстановяването на доверието в тези отношения и в стабилността на сектора, пише в съобщението.

 

 

ЕК цели повишената устойчивост да не бъде за сметка на значително повишени капиталови изисквания. Предложението съхранява конкурентоспособността на банковия сектор в ЕС, като допълнително намалява разходите за спазване на нормативните изисквания.


От огромно значение е да се подобри начинът, по който банките измерват и управляват рисковете, както и да се осигури прозрачност на банковите действия за пазарните участници. В това отношение пруденциалната уредба има решаваща роля, отбелязва ЕК.

С предложението банките се задължават при управляването на риска редовно да установяват, оповестяват и преодоляват екологичните, социалните и управленските рискове. 


Предвижда се повишаване на възможностите на банковия надзор, който да преценява дали висшите служители притежават необходимите умения и знания за управлението на дадена банка. 

По въпроса с установяването в ЕС на клонове на банки от чужди държави се отчита, че досега тези клонове подлежат основно на националните правила, съгласувани в много ограничена степен.

https://www.pariteni.bg/novini/banki/ek-predlaga-novi-pravila-za-bankite-v-es-240599