електронен портал за информация и консултация

 

Европейската комисия (ЕК) е започнала редица процедури, които да улеснят признаването на дипломите за средно и висше образование за всички страни от Евросъюза.

Това съобщиха евродепутатите от ГЕРБ Ева Паунова и Андрей Новаков, които получили писмено отговор от комисията. От администрацията са отговорили, че признаването на подобни документи става от 2007 г., когато е създадена Европейската квалификационна рамка.

Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите и Мрежата ENIC-NARIC също предвиждат подобни процедури. Проблемът обаче идвал от синхронизацията на систематичното прилагане във всички страни.

“Очакваме бързи резултати, водещи до намаляване на бюрокрацията, улесняване на процедурите и по-добра информираност за процедурата по признаване на дипломите от ЕС.

Това ще даде възможност на завършилите в чужбина студенти да се интегрират в най-кратки срокове на пазара на труда в родната си страна или да продължат обучението си”, заяви Андрей Новаков.

http://novinar.bg/news/ek-ulesniava-priznavaneto-na-diplomite-v-evrosaiuza_NTAwODs4MQ==.html