електронен портал за информация и консултация

Стабилизирането започва с отписване на 8% от всички дългове

 След дълги седем часови преговори финансовите министри на страните от Европейския съюз изготвиха план за стабилизация на банките, като за целта ще принудят акционерите и вложителите на големи депозити в банки да поемат част от цената за спасяване на закъсали финансови институции.

По този начин ще се сложи край на продължилото години наред стабилизиране на банки с парите на данъкоплатците – близо една трета от БВП на ЕС в периода 2008-2011г., което разгневи милиони хора в Европа.

Но за да стане реалност това споразумение, то трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и лидерите на страните от ЕС, за да влезе в сила от 2018г.

Акционерите на една банка и притежателите на нейни дългови облигации и депозиралите над 100 000 евро ще трябва да платят за спасяването й.

Стабилизирането започва с отписване на 8% от всички дългове. Следват различни възможности да се действа гъвкаво според всеки конкретен случай, но има определена пределна сума, която може да се отделят за закъсалата банка от специалните фондове, създадени на национално ниво.

Над това равнище за рекапитализация могат да се привличат средства директно от общоевропейския стабилизационен механизъм (ESM), но първата подобна помощ ще се записва като дълг на правителството на съответната държава.

Депозитите до 100 000 евро са гарантирани, а физически лица и някои малки фирми, депозирали над тази сума ще се ползват с преференциален статут на частична защита, когато започне изземването на средства.

Въпреки че налагането на задължителни загуби от 8% от дълговете да е условие за допускане на външни средства за стабилизиране на банката, националните власти ще имат свобода да защитят определени кредитори при известни условия.

Когато започне рекапитализирането с национални фондове, то също си има предел – не повече от 5% от всички задължения на закъсалата банка.

Отпускането им ще може да става с одобрението на Брюксел.Задействането на средствата от ESM ще бъде възможно едва след като облигационерите на банката са изгубили всичко.

“За пръв път се споразумяхме как да защитим данъкоплатците и как свързаните със затруднени банки да поемат цената”, заяви холандският финансов министър Йерун Дейселблум.

Новото решение ще наруши табуто в Европа спестителите никога да не губят парите си, депозирани в банките, макар че всяка страна ще разполага с известна свобода кога да прибегне до тази мярка.

Източник:в. “Стандарт”

публикува се по: 

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=94311