електронен портал за информация и консултация

 

Европейският парламент иска да подобри защитата на журналистите и активистите в ЕС срещу необосновани и неправомерни съдебни дела, водени с цел ограничаване на тяхната дейност, предаде пресслужбата на институцията.

 

Според проектозакон, одобрен във вторник в пленарната зала, журналисти, медийни организации, защитници на правата на човека, активисти, изследователи и творци ще бъдат защитени в ЕС от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (strategic lawsuits against public participation – SLAPP), чиято цел е да ги сплашат и накажат.

 

С 498 гласа “за”, 33 гласа “против” и 105 гласа “въздържал се” членовете на ЕП приеха преговорната си позиция по нови правила за защита на хората, работещи по въпроси от обществен интерес – като например върху основни права, дейност на държавните служители или твърдения за корупция.

 

Трансгранично прилагане и гаранции за защита

 

 

Новите правила следва да се прилагат в трансгранични случаи, когато ответникът, ищецът и съдът не са установени в една и съща държава или когато актът на участие на обществеността – било то статия в пресата, публикация в социалните медии, видеоматериал, научноизследователска дейност или произведение на изкуството – е от значение за повече от една държава членка и може да бъде достъпен по електронен път.

 

Проектът за директива предвижда гаранции за жертвите на SLAPP, включително възможност да поискат преждевременно прекратяване на съдебния процес, в който случай ищецът ще трябва да докаже, че казусът не е неоснователен.

Ищецът също така ще трябва да покрие пълните разходи по производството, включително процесуалното представителство на ответника, и да бъде подложен на санкции, докато ответникът по SLAPP може да търси обезщетение, включително за психологическа вреда или накърняване на репутацията.

За да се ограничи практиката на избор на съд, който най-вероятно ще застане на страната на ищеца, делата за клевета ще бъдат допустими само в националния съд на ответника.

 

Държавите членки не следва да признават решенията на трети държави по SLAPP срещу физически лица и дружества, пребиваващи на тяхна територия, и следва да позволят на тези, към които производствата са били насочени, да бъдат компенсирани в националния съд.

 

Национално подпомагане и обучение

 

Евродепутатите искат държавите – членки на ЕС, да създадат “обслужване на едно гише”, където жертвите на SLAPP да могат да търсят информация и съвети.

 

Те призовават националните органи да предоставят финансова, правна и психологическа помощ на лицата, които са ответници по SLAPP.

 

От държавите от ЕС ще се изисква да гарантират, че практикуващите юристи получават подходящо обучение за разглеждане на дела, свързани със SLAPP, и че техните професионални сдружения приемат правила, възпиращи членовете да предприемат неправомерни съдебни дела.

Евродепутатите също така изискват от държавите членки да събират съответните данни, особено за съдебните решения, а комисията да създаде регистър на ЕС за SLAPP дела.

 

“Когато необосновани съдебни дела застрашават живота и препитанието на хората, като злоупотребяват с правосъдната ни система, трябва да се предприемат законодателни мерки. С днешния проектозакон, категорично подкрепен в пленарната зала, правим точно това”, каза председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

 

След гласуването докладчикът Тимо Вьолкен (С&Д, Германия) заяви: “Злоупотребите със съдебни искове възпират критичните гласове да изнасят на показ въпроси от обществен интерес. Журналистите и активистите са крайъгълен камък на нашите демокрации и те трябва да могат да работят, без да бъдат сплашвани.”

 

“Нашите съдилища не могат да бъдат игрища за богатите и влиятелните”, допълни той.

 

Преговорите между Европейския парламент и държавите членки за окончателната форма на законодателството ще започнат в сряда. Министрите от ЕС постигнаха съгласие по преговорната си позиция миналия месец.

Според Коалиция срещу SLAPP в Европа (CASE) пикът в броя на SLAPP в Европа е бил през 2020 г. със 114 случая.

https://www.dnevnik.bg/evropa/2023/07/11/4506412_evroparlamentut_odobri_merki_za_zashtita_na/?ref=home_NaiNovoto