електронен портал за информация и консултация

 

Информационен бюлетин на НОИ: изпълнение на бюджета на ДОО за 2022 г., разплитане на поредната схема за измами

 

 

Между 2019 и 2021 г. относителният дял на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт нараства с 2,1 процентни пункта от 8,2% до 10,3%, през 2022 г. стойността на този показател спадна до 9,5%. Това е само един от изводите в анализа за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за м.г., а задълбоченият и изпъстрен с разнообразни данни материал е акцент във втория брой на Информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за т.г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката Публикации/Издания на НОИ.

Противодействието на опитите за измами със средства на държавното обществено осигуряване остава неизменен фокус в работата на експертите от института, специализирани в контрола. Посветен на тази тема пореден материал описва как от един конкретен сигнал се разплете престъпна мрежа от голям кръг търговски дружества и лица, вписани като собственици на 20 и повече фирми. В опитите за злоупотреби не се открива нещо непознато за НОИ – едни и същи „собственици“, едни и същи счетоводители, назначения на хора, без да са полагали труд, но по правило на висок осигурителен доход и без да се превеждат осигурителни вноски. Така в разкритата схема няма нищо оригинално като опити за злоупотреби, по-голям е периодът на измама и обхватът на действие. Нивата на контрол в НОИ, също тема в публикацията, осигуряват солидна бариера пред измамниците – настоящи и бъдещи.

Палитрата от материали в този брой допълват публикации за реализирани и бъдещи проекти на НОИ, улесняващи граждани, национални и чуждестранни партньори. Разширяването на обхвата на социалното осигуряване е един от актуалните приоритети на Международната асоциация за социална сигурност и нейните членове. Специален преводен материал обръща внимание на иновациите и стратегиите за разширяване на схемите за социално осигуряване на самостоятелно заетите лица, работниците мигранти и други трудни за обхващане групи – този път през интересния и необичаен опит  на няколко държави от Африка.

https://nssi.bg/news-buletin-2-2023/