електронен портал за информация и консултация

 

Езиково обучение по български език в рамките на 100 учебни часа ще могат да преминат 48 имигранти.

Това ще стане възможно по проект, наречен „Чрез обучения и приемственост – за по-добра интеграция на граждани от трети страни в българското общество“.

Бежанците ще преминат и специализирани обучения по различни теми, свързани с културните традиции и историческо развитие на България, както и курс по трудова заетост и гражданско образование. Основната цел на проекта е да повиши социално-икономическата активност и да създаде условия за интеграция на имигранти, пребиваващи на територията на Столична община.

Специфичните цели са насочени към повишаване информираността на имигранти, по отношение процедури за интеграция и подобряване на тяхната професионална пригодност за заетост, както и за улесняване процеса на първоначална адаптация на тези лица към езиковата, културната и социалната среда в България.

Допълнителна подкрепа за имигрантите ще е възможността да се консултират с юрист по отношение на правни и административни въпроси.

Успешно завършилите ще получат сертификат за придобити компетенции.

Повече информация може да бъде получена на следните телефони: +359 2 944 63 89; +359 889 716937, или електронна поща: cneshkova@arci-ngo.org.

http://novinar.bg/news/integrirat-imigranti-s-urotci-po-balgarski_NDkxMjs4Mw==.html