електронен портал за информация и консултация

Ние от Института за модерна политика предлагаме преференциално гласуване със задължителна преференция, което означава без праг.

Поредността на избраните народни представители е изцяло в зависимост от вота на гражданите за личностите, които подкрепят.

Тази форма на задължителна преференция според нас намалява значително възможността за манипулации в сравнение с онова преференциално гласуване, при което има процентен праг.

Смятаме, че предлаганата система радикално повишава влиянието на гражданите върху листите. И отговаря, разбира се, на това обществено настроение, че трябва да се гласува за личности, които са отговорни пред избирателите повече, отколкото пред своите партийни селекционери.

Партиите като демократичен фундамент трябва да запазват ролята си да правят кадрова политика. Те издигат кандидати в листи, но гражданите са тези, които казват кой става и кой не става.

В наши условия тази система трябва да се съчетае и с възможността за издигане на т.нар. граждански листи. Това е практика, която съществува в редица европейски държави, включително в страни, които прилагат преференциална избирателна система.

 

Във Финландия е съчетано точно по този начин. Така е на регионално ниво в Германия, така е в Италия, партията на Бепе Грило се базира именно на гражданските листи по региони. И тези граждански листи трябва да бъдат равнопоставени на партийните и на коалиционните.

Публикува се по:

http://temadaily.bg/publication/11860