електронен портал за информация и консултация
 
Българите зад граница вече могат да подават заявления за гласуване в чужбина
 
Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на предстоящите парламентарни избори на 12 май, могат да подават заявления за гласуване от 19 март до 11 април 2013 г., съобщиха от Министерството на външните работи.

Всеки гражданин може да заяви своето желание да гласува в чужбина чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 11 април 2013 г. Образецът на заявление за гласуване е достъпен на сайта на министерството.

В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в България и населеното място, в което желае да гласува.

Със свое решение от 16 март 2013 г. Централната избирателна комисия прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в чужбина за парламентарните избори.

Избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на България, както и извън тях в случаите, в които законодателството на приемащата държава изрично допуска това.

Избирателна секция в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на заявление в срок до 11 април 2013 г.

Изборният ден започва в 7.00 ч. местно време и приключва в 20.00 ч. местно време.
В населените места, в които няма дипломатическо или консулско представителство на България, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г. 
Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова допълнителна избирателна секция в съответното населено място.

Съгласно решението на ЦИК всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. То се подава лично от гласоподавателя до дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава или се изпраща по пощата с писмо.

Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната  поща на комисията.
Предстои ЦИК да обяви условия за приемане на електронно заявление за гласуване извън страната.
Повече информация за гласуването зад граница на парламентарните избори може да се намери на Интернет страниците на МВнР и ЦИК.
В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), а ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да представи и декларация по образец (Приложение №22 от изборните книжа).
Публикува се :