електронен портал за информация и консултация

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние.

 

Присъединяването на България към Конвенцията ще даде възможност на длъжностните лица по гражданско състояние в общинските администрации у нас да издават извлечения от актове по гражданско състояние (удостоверения за раждане, за брак и за смърт), които ще бъдат признавани и ще имат пряко действие на територията на останалите страни по Конвенцията.

 

Страни по конвенцията са: Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва и Естония.

 

Присъединяването на България към Конвенцията е в изпълнение на правителствената политика за облекчаване на административното обслужване на гражданите.

 

Всекидневно много хора се обръщат за съдействие по регистрация на граждански събития както към българските задгранични представителства, така и към местните длъжностни лица по гражданско състояние.

 

Съществуването на възможност за регистрация на гражданските събития на базата на унифициран документ, издаван въз основа на Конвенцията, ще улесни българските граждани като изключи необходимостта да му се правят допълнителни заверки и ще защити техните интереси при пребиваването им на територията на чужда държава.

 

Публикува се по:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5121&g=