електронен портал за информация и консултация

 

 

Председателят на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) Красимир Симонски коментира по БНР машините за изборите и гаранциите за истинността на вота

 

За нас по-важно беше да постигнем необходимото ниво на увереност, че машините за гласуване имат комплексна сигурност на защита – това е съвкупност от всички защити и одитни пътеки, които могат да се извършат, за да може да се удостовери съответствието в изборните резултати.

 

Ние извършихме едно удостоверяване на една на пръв поглед лесна за функциониране на машина – направихме пълни функционални тестове и изследване на кода, а колегите от Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация извършиха проверка на хардуера и съответните сертификати, които трябва да придружават машините.

 

Машините не могат да се манипулират с устройство отвън – те имат много вериги за защита. След пълните изпитания ние снехме нещо като пръстов отпечатък, който удостоверява по уникален начин, че софтуерът, който се използва за гласуване, е точно този, който ние сме проверили – никой не може да го манипулира след нас – веднага ще се промени този код и това ще е индикация, че има манипулация на кода.

 

Този код е публичен, ние сме го публикували с нашето решение, а всяка секционна избирателна комисия ще си го провери в началото на изборния процес, този код излиза с първоначалния протокол, за да се види, че не е гласувано преди това. След това гражданите могат да го видят този протокол на вратите на секционните комисии.

 

Не може да се извършат и манипулации с данните във флашките, защото данните ги има на вече излезлия преди това хартиен протокол и от там нататък няма как да се подправи този хартиен протокол, той става публичен и каквато и да е намеса по него ще даде несъвпадение, гаранитара се тайната на вота в машината.

 

В бюлетините не се отчита времето кой човек в колко часа е гласувал, самата машина не знае кой е гласувал, има едно разместване по случаен алгоритъм така че не може да се знае последователността на гласуването. Не може и двама души последователно да гласуват с една и съща карта.

 

При спиране на електрозахранването се запазват подадените до тогава гласове.

https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/07/08/4230241_mashinite_za_glasuvane_ne_mogat_da_se_manipulirat/