електронен портал за информация и консултация

Според МВФ целите, зададени в бюджета на България за 2013-а година, са постижими. Това констатира мисията на Международния валутен фонд  след едноседмично посещение в страната ни, приключило вчера, предаде БНР…

От Фонда предупреждават, че евентуален недостиг в приходите вследствие от понижена икономическа активност не бива да бъде компенсиран с потискане на разходите, заложени в бюджета, тъй като това ще постави под натиск крехкото възстановяване на икономиката.

МВФ приветства увеличението на социалните разходи в съществуващите бюджетни рамки, както и намерението за премахване на административните бариери за бизнеса.

Заради застаряването на населението и продължаващата емиграция обаче замразяването на възрастта за пенсиониране и промените в индексирането могат да доведат до понижаване на устойчивостта на пенсионната система. Затова стъпки в тази насока би следвало да бъдат компенсирани със съкращение на разходи.

Международният валутен фонд констатира, че наред с “неприемливо високата безработица” България остава макроикономически и финансово стабилна.

Финансовата система е “добре капитализирана”, с висока ликвидност, дължаща се на ограниченото търсене на кредити и ръста на депозитите.

Сред рисковете за българската икономика се сочат несигурността в еврозоната и политическата ситуация в страната.

“България запази трудно постигнатата макроикономическа и финансова стабилност въпреки нестабилната политическа конюнктура”, заяви на заключителната среща на мисията на МВФ на за България ръководителят й Мишел Шанън, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Тя допълни, че това е спомогнало за предпазване на страната от най-тежките последици от световната криза.

Според експертите на фонда вътрешната несигурност и сътресенията на световните пазари през последните седмици не са оказали значителен пазарен ефект върху България, като доходността по облигациите и спредовете по суаповете за кредитно неизпълнение запазват нивата, наблюдавани при други държави-отличници от Източна Европа с високи резултати.

От фонда приветстват намерението на новото правителство да осигури приемственост в поддържаната макроикономическа политика, да увеличи защитата за най-уязвимите слоеве на обществото и да разреши основни структурни нееластичности.

Експертите на МВФ прогнозираха също, че икономическият растеж на България през 2013 г. ще се повиши съвсем слабо в сравнение със забавения темп през 2012 г.

От фонда препоръчват в бъдеще да продължи подобрението на структурата и ефективността на разходите за повишаване качеството на публичните услуги и за поставяне на цели във връзка с обществените услуги в рамките на ограничените фискални възможности.

От МВФ коментират още, че „плановете за намаляване на административните пречки пред бизнеса, за повишаване на ефективността в енергийния сектор и в основните публични услуги, включително в здравеопазването, както и повишаване на доверието в правната система и преодоляване на корупцията са от ключово значение за укрепване на растежа и заетостта.

По същия начин, плановете за намаляване на структурната безработица, включително чрез решаване на проблема с несъответствието в уменията и насочване на програми към младите работници, са от ключова важност.

От МВФ обаче отбелязват, че властите трябва да имат предвид последствията от увеличаването на минималната заплата и минималните осигурителни прагове.

Финансовата система остава стабилна и добре капитализирана, с висока ликвидност в резултат от ограниченото търсене на кредити и продължаващия ръст на депозитите, заключават още експертите от фонда.

http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=5902851