електронен портал за информация и консултация

 

Договорите с тях трябва да бъдат сключени до 5 юли

Нови 316 предприятия ще получат 42 млн. лв. еврофинансиране за инвестиции в по-добри условия на труд чрез оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от Агенцията по заетостта. 

Договорите с тях трябва да бъдат сключени до 5 юли. Общо 1162-ма работодатели кандидатстваха с проекти, но само 409 бяха одобрени. 

Заради огромния интерес към схемата “Безопасен труд” през май по нея бяха пренасочени още 2.2 млн. лв., с които трябва да се осигури финансиране и на някои от останалите като резерви 93 проекта.

Всяка идея се финансира безвъзмездно с минимум 50 000 лв. и максимум 200 000 лв. 

Малките и средни предприятия не участват със съфинансиране, а при големите собственото участие е най-малко 20%. 

Средствата могат да се използват за модернизация, реконструкция, обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, закупуване на лични предпазни средства и работно облекло, обучение на служители за безопасна работа и др.

Общият бюджет на схемата е над 70 млн. лв. За 28.5 млн. лв. вече бяха сключени договори с 228 предприятия, в които работят над 30 000 души. 

Очакванията са след инвестициите трудовите злополуки и професионалните заболявания в тези предприятия да намалеят с 25%.

Публикува се по:

 

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=94041