електронен портал за информация и консултация

 

Близо 304 хил., или над 90% от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП ден преди крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 71 100.

От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за хората, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор.

Стефан Кючуков

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-90-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%BF/