електронен портал за информация и консултация

 

Хората и фирмите вече могат онлайн да искат от НАП да им върнат данъци. Нова електронна услуга на приходната агенция дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми.

Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в рубриката „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП. Чрез нея потребителите вече могат и онлайн да попълнят необходимите данни във формуляра, да приложат документи към него, след което да го подадат.

Персонален идентификационен код може да бъде получен безплатно от всеки офис на НАП. С новата онлайн услуга хората и фирмите могат да заявят желанието си да им се прихващат или възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигуровки, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други суми.

Услугата предоставя възможност за избор на вида на надвнесените суми, които може да бъдат прихванати/възстановени – ДДС, корпоративен или други данъци по Закона за корпоративно подоходно облагане, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски, принудително събрани публични вземания, включително глоби, имуществени санкции и др.

Потребителите имат възможност да преглеждат подадените от тях искания с кликване с мишката на компютъра на бутона „Подадени данни“ на сайта на НАП.

Подаденото електронно искане се обработва от приходната агенция в 30-дневен срок.

За получаване на достъп до новата електронна услуга от упълномощено лице трябва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“. Това например се отнася за счетоводни фирми, които движат кореспонденцията с НАП на своите клиенти.

Повече информация за новите електронни услуги на НАП хората и фирмите могат да получат на сайта на приходната агенция или на информационния телефон 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

 

Стефан Кючуков

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%BF-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8/