електронен портал за информация и консултация

 

Очакват 6,4% ръст на заплатите

Заетостта се възстановява

Три сценария за развитие на родната икономика разработи Министерството на финансите (МФ) в пролетната си макроикономическа прогноза. Основният сценарий е при допускането, че най-строгите мерки за ограничаване на вируса вече са отминали. Той предвижда подобрение на икономическата ситуация в страната и ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) с 2,7% през тази година. През 2022 г. БВП ще нарасне с 3,6% благодарение на потреблението на домакинствата и инвестициите, както и на възстановяването на туризма.

Основният сценарий предвижда намаляване на безработицата през 2021 г. до 5% и увеличение на заплатите с 6,4%. Най-бавно ще се възстанови туризмът, който и през 2022 г. ще остане под предкризисното ниво.

Негативният сценарий отразява по-неблагоприятнно развитие на световната икономика и по-продължителен период на възстановяване. При него ръстът на БВП ще бъде с 1,2% и 1,9% през тази и следващата година.

Третият сценарий отразява очакваните пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Тези средства се очаква да повишат БВП с 0,3% през тази и с 0,9% през следващата година.

Стефан Кючуков

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/