електронен портал за информация и консултация

 

Направленията за специалист, разпределени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за второто тримесечие на годината, са 1 612 894, което е с 37 392 повече спрямо първото тримесечие на 2013 г.

През юни са отпуснати и допълнителни 465 888 лв., предназначени за медико-диагностични изследвания.

Разпределението е направено на база определените в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. средства за тази цел, в размер на 178 млн. лв., като е съобразено и включването на нови за НЗОК дейности – специализиран преглед по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ и високо-специализирана дейност „Ехография на млечна жлеза“, антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO и ехография на отделителна система при деца до 1 год.

 

Също така е отчетено и повишаването на цените на дейностите по пакети „Образна диагностика“ и „Обща и клинична патология“.

На първо място са обезпечени програмите за майчино и детско здравеопазване, при които са гарантирани задължителните прегледи, консултации и изследвания.

 

Предвидени са и направления по програмите за профилактика, диспансерно наблюдение на хронично болни и пациенти, попадащи в рискови групи. По този начин НЗОК гарантира наблюдението и лечението на групите от населението, които се нуждаят от специални грижи.

Личните лекари и специалистите могат да използват 10% допълнително над определените им за тримесечие регулативни стандарти, като те не трябва да се компенсират.

 

Остава и възможността за надвишаване на регулативните стандарти с още 15%, които трябва да се компенсират в следващото тримесечие, а неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото.

Предвидена е и възможност при неусвоени направления за диспансерно наблюдение те да бъдат прехвърлени за остри случаи.

Също така е определен и резерв в НЗОК и РЗОК, от който да бъдат отпускани допълнителни средства на личните лекари и на специалистите, ако те са заявили такава необходимост.

 

Публикува се по:

http://www.nhif.bg