електронен портал за информация и консултация

Поне 30% от стойността на строежите ще се дават на подизпълнители, предвиждат промените в ЗОП

Малките фирми, които са подизпълнители на обществени поръчки, ще могат да получават парите си директно от държавата. Това е една от промените в Закона за обществените поръчки, който бяха приети на вносител от Министерски съвет.

Но тъй като 2-3 въпроса остават да се решат, до окончателно решение на министрите не се е стигнало, уточни вицепремиерът Даниела Бобева. Сега много подизпълнители не могат да получат парите си от фирмите, спечелили поръчката. Затова те ще може да получават парите си директно от възложителите.

Освен това при обществени поръчки за строителство на стойност над европейските прагове възложителите ще са длъжни да изискват участие на подизпълнители за не по-малко от 30% и не повече от 70% от поръчката.

Ако главният изпълнител на поръчката не се разплати с подизпълнители, той няма да има право да участва в следваща подобна поръчка, предвиждат още промените в ЗОП.

След заседанието стана ясно още, че дискусия е имало по възлагането на някои правни услуги по ЗОП, дефиницията за подизпълнител и участието на експертите в писането на тръжните условия и в оценяването на кандидатите.

В комисиите по оценка на офертите ще има най-малко един външен експерт, като при големите строителни поръчки той ще се избира на лотариен принцип, обясни Бобева.

По думите й категорично няма да се допуска експертите, участвали в разработването на тръжната процедура, след това да са и в комисията, която оценява кандидатите.

Промените в ЗОП предвиждат мерки за намаляване на бюрокрацията. Тръжната документация ще бъде безплатна.

Отпада и възможността възложителите да искат доказване на финансово-икономическо състояние на кандидатите с оборота им за последните 3-5 години.

Според управляващите това е антикризисна мярка и ще върне на пазара фирмите, изключени по субективни причини. Ще се забрани главните изпълнители и подизпълнителите на поръчката да са свързани лица.

Източник

В.”Стандарт”

Публикува се по:

 

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=97621