електронен портал за информация и консултация

 

Промяна в минималния дневен размер не е предвидена

 

Правителството е коригирало ставката на максималния размер на дневното обезщетение за безработица в проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година, който вече е внесен за обсъждане в Народното събрание. Вместо досегашните 85 лева и 71 стотинки, се предлага то да е 107 лева и 14 стотинки. Промяна в минималния дневен размер не е предвидена и той според законопроекта ще остане 18 лева. 

При обсъжданията в Националния тристранен съвет синдикатите настояха да бъдат увеличени както минималният, така и максималният размери на обезщетението, но промяна от Кабинета е правена само за максималният размер. 

Други корекции от първоначалния проект за бюджет на ДОО не са направени.  

Разходът за пенсии през 2024 година се очаква да бъде около 10,5 на сто от прогнозния БВП за същата година. 

 

Проектобюджетът на общественото осигуряване залага броят на пенсионерите догодина да се увеличи с 12 000 и да достигне 2 038 000. Това се обуславя от наблюдаваното през последните месеци увеличаване в броя на новоотпусканите пенсии, което се очаква да продължи и през следващата година. 

Средният размер на пенсията на един пенсионер догодина се предвижда да достигне 833 лева. Номиналното нарастване е 12,1 на сто, а реалният ръст на пенсиите се очаква да е 6.9 на сто при прогнозирана средногодишна инфлация от 4.8 на сто. Брутният коефициент на заместване на дохода от пенсия към този от труд се очаква да бъде 54 на сто, а нетният коефициент на заместване да достигне почти 70 на сто. 

Планираните разходи за пенсии догодина са 21 милиарда 604 милиона лева. 

Индексацията от 1 юли догодина с 11% на пенсиите, отпуснати до края на тази година, ще струва 1 милиард и 100 милиона лева допълнително. Увеличението на вдовишката добавка от 26,5 на 100 на 30% от пенсията на починалия съпруг, което също ще се случи от 1 юли догодина, ще струва допълнителни 105 милиона лева. 

Предвидена е промяна в режима на изплащане на болничните. Съгласно нея първите 2 работни дни от временната неработоспособност ще се плащат от осигурителя, а от третия ден плащането се поема от общественото осигуряване. Това се прави с цел да се намалят разходите на бизнеса.

https://www.pariteni.bg/novini/osigurjavane/pravitelstvoto-predlaga-po-visoko-maksimalno-dnevno-obezshtetenie-za-bezrabotica-247931