електронен портал за информация и консултация

 

Да се повиши процентът, който се приспада от годишната данъчна основа на регистрирания чрез представени касови бележки платен данък добавена стойност, предлагат депутати от „Продължаваме промяната” между първо и второ четене на промени в Закона за данъка върху доходите на физическите лица. Приетите промени на първо четене предвиждат гражданите да ползват данъчни облекчения, ако регистрират пред НАП касовите си бележки за закупени стоки и услуги през годината. 

Облекчението ще бъде “като приспадат от общата годишна данъчна основа 0,5% от платения ДДС, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискалните бонове, регистрирани в Националната агенция”, гласи законовият текст. Сега депутатите предлагат отстъпката да бъде 3% от платения ДДС.

При предишното предложение изчисленията показваха, че в най-добрия случай годишната данъчна основа в данъчната декларация може да се намали с до 1200 лв., а това от своя страна означава годишният данък върху доходите да се намали с до 120 лв.

От ДПС предлагат цялата тази промяна да отпадне, тъй като при заложените параметри, за да бъде възстановен 100 лева ДДС, месечните покупки трябва да бъдат на стойност близо 100 000 лв. Предвид, че ще се възстановява данък за доставки само от рискови сектори, покупки на стойност 100 000 лева не могат да бъдат реализирани месечно от населението, допълват в мотивите си депутатите.

Против промяната се обявяват и от ГЕРБ, които както и ДПС, предлагат да отпадне и данъкът върху бакшишите, тъй като мярката трудно може да се контролира от НАП. И двете партии настояват да се отмени и приетото на първо четене приравняване на гражданските договори с трудовите, като според депутатите от ДПС НАП не е компетентен орган по трудово законодателство, а Главната инспекция по труда.

В същото време от ГЕРБ предлагат ново данъчно облекчение за физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани, като те да могат със сумата от получените от тях субсидии или друго европейско подпомагане да си намалят годишната данъчна основа, но с не повече от 100 000 лева.

От партията са против промяната в Закона за ДДС, според която клиент има право да не си плати сметката, ако не получи касова бележка. Според депутатите не е предвидена хипотезата, при която недобросъвестни клиенти откажат да платят, твърдейки, че не са получили касов бон, който самите те са унищожили, а издаването на втори е невъзможно от законова гледна точка. От ДПС също искат тази промяна да отпадне, като посочват, че подобно правило има само в Северна Македония и в нито една държава – членка на ЕС.

 

Да отпадне възможността данъкът върху недвижимите имоти да се определя от общинския съвет по населени места, по зони в тях или по вид на имотите, предлагат още от ДПС с промени в Закона за местните данъци  и такси между първо и второ четене на законопроекта. Според депутатите, вносители на предложението, диференцирането на данъка по вид на имотите е обявено за противоконституционно с решение на Конституционния съд. А определянето му по места и зони не е ясно дали съответства на конституцията на България, пише в мотивите.

Според тях не може на практика да се актуализира и базисната данъчна стойност с коефициента на НСИ, тъй като статистиката не публикува подобни коефициенти. Предвид че данъчната оценка не е актуализирана последните 15 години, подобна актуализация ще доведе до значително увеличаване не само на дължимия данък сгради, но и на такса смет, посочват от ДПС. Според тях, ако бъде направена такава актуализация, то това трябва да стане поетапно, за да не доведе до значително еднократно увеличение на данъчната тежест за гражданите и бизнеса.

 

https://www.pariteni.bg/novini/danyci/predlagat-da-otpadnat-redica-promeni-v-danychnite-zakoni-247944