електронен портал за информация и консултация

 

Ако не платиш в срок една или повече вноски по кредит или си нарушил някоя от клаузите в договора, той бива обявен за предсрочно изискуем. В определени ситуации банката запазва правото си да изиска предсрочно погасяване на целия кредит.

За да влезе в сила това, длъжникът трябва да бъде задължително уведомен. Ето при какви условия предсрочното погасяване на кредит може да влезе в сила:

- Правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение;

- Кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита;

- Кредиторът трябва да положи всички усилия, за да уведоми длъжникът, че поради неплащане на вноски, кредитът му трябва да бъде предсрочно изплатен. Трябва да се свърже с него на всяка цена и ако е нужно да изпрати уведомлението на последния посочен от длъжникът адрес;

- Необходимо е, уведомлението освен да е адресирано на последния посочен от длъжника адрес, но и между страните по кредитното правоотношение да е уговорено надлежното уведомяване;

- Ако длъжникът не е намерен на последния посочен от него адрес, за да е редовно връчването на пощенската пратка, трябва да са спазени нормативните изисквания и Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети.

https://www.monitor.bg/bg/a/view/predsrochno-pogasjavane-na-kredit-koga-se-iziskva-ot-bankata-251400