електронен портал за информация и консултация

 

Той влиза в сила от 1 януари 2025 г. 

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР). С тях се въвежда механизъм за определяне на заплатите за най-ниските заемани длъжности в МВР, който влиза в сила от 1 януари 2025 г. 

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на държавните служители в МВР за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт (НСИ), като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за най-ниската изпълнителска длъжност – не по-малко от 1,2; а за най-ниската младша изпълнителска длъжност – не по-малко от 1,0, решиха депутатите. 

С редакционно предложение от Младен Маринов (ГЕРБ-СДС), направено в пленарната зала, коефициентите бяха допълнително увеличени. Първоначално се предвиждаше те да бъдат съответно 1,0 и 0,8.   

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на работещите по трудово правоотношение в МВР за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за висше образование – не по-малко от 0,8; а за средно образование – не по-малко от 0,6. Предвижда се базата да се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. 

В момента базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет, като месечното възнаграждение се увеличава със съответен коефициент спрямо базата.

Депутатите приеха базата за определяне на стипендията на курсантите в Академията на МВР да е в размер на 50 на сто от месечното възнаграждение на стажантите, назначени на изпълнителска длъжност. Христо Терзийски (ГЕРБ-СДС) обясни, че курсантите в Академията на МВР са около 650 на година и с този текст тяхната стипендия ще може да се актуализира съобразно нарастването на заплатите в МВР. 

Отменена беше възможност в населени места с население до 5000 души да се допуска осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и в екипи от двама служители. Органите за пожарна безопасност и защита на населението ще работят в екипи от минимум трима служители. 

Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“(ПП-ДБ) каза, че приветства по принцип осъвременяването на възнагражденията в МВР, но подходът в специален закон да се уреди такъв разход не бил правилен. Според него това трябва да се прави със закона за бюджета. 

 

https://www.pariteni.bg/novini/pari/prieha-mehanizym-za-zaplatite-za-naj-niskite-dlyzhnosti-v-mvr-248719