електронен портал за информация и консултация

Свалят с 20% таксите в Агенцията по вписвания, вдигат глобите

Нова фирма ще се вписва в Търговския регистър за 24 часа, а не за три дни, както е сега. С поне 20% се намаляват таксите за услугите на Агенцията по вписванията, а глобите за неподаване на годишен финансов отчет на фирми се увеличават. 

Конкретният размер вече ще зависи от оборота за предишната година на едноличните търговци и дружествата. Това реши правителството на вчерашното си заседание.

Общините вече няма да събират такси за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения. За сравнение, за подобен документ на НАП не се плаща нищо.

В общ режим се обединява издаването на разрешенията за провеждане на допълнително обучение за водачи на МПС – за възстановяване на отнети точки, и на разрешенията за обучение на кандидат-шофьорите.

Промените са записани в пакет от 24 мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Една част от тях са предложение от НПО и бизнес организации, а други са за въвеждане на по-добро обслужване в Българската агенция по безопасността на храните, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и в общините.

Приемането на предложените от правителството мерки ще позволи през ноември да стартира предоставянето на 12 комплексни услуги, при които клиентът попълва заявление, без да е необходимо да представя към него други документи.

Ще отпаднат четири регулаторни режима, а по други ще се съкратят сроковете и таксите.

Ще се подават по-малко документи по 14 процедури. През миналата година са облекчени 77 лицензионни и регистрационни изисквания. 10 режима са отменени.

Освен това промени в Закона за счетоводството ще дадат възможност на 300 000 предприятия да подават само към НСИ финансово-счетоводна информация. Оттам тя ще отива в НАП и Агенцията по вписванията, на чийто сайт се публикуват годишни финансови отчети на фирмите.

„Уникалното в случая е, че инициативата за отпадането на някои ограничения не е от администрацията на браншовите организации и това е също обществен проект за намаляване на административната тежест”, каза вчера вицепремиерът Даниела Бобева.

„Ще има готовност в началото на септември да отпаднат още 70 ограничителни режима. Плановете ни са до края на годината да се намали още административната тежест”, съобщи тя и добави, че ще се прави законопроект, който засяга тази сфера.

Източник в.Монитор

 

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=96601