електронен портал за информация и консултация

Депутатите извадиха такса “пренос” от формирането на цената на електроенергията, както и “цветните”

Нови правила при определянето на сметките за ток влизат в сила, след като в Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Измененията започват да действат само седмица, след като депутатите приеха на второ четене промени Закона за енергетиката, с които извадиха такса “пренос” от формирането на цената на електроенергията.

Мотивите за законодателната промяна бяха, че по този начин се цели отпушване на износа, от което в системата се очаква да влязат 1.5 млрд. лв.

От новия модел за определяне на цената са извадени и добавките за “зелена” и “кафява” енергия, както и добавката за невъзстановяемите енергийни загуби.

След промените в Закона за енергетиката вече ще се провеждат търгове за т.нар. “студен резерв” (мощности, които се включват само при необходимост, но и за тази енергия Електроенергийният системен оператор ЕАД (ЕСО) плаща на централите, които поддържат резерва).

Тръжните процедури се въвеждат за първи път и те ще се провеждат под надзора на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Освен това се намаляват и поддържаните мощности “студен резерв”.

Двете мерки ще свият разходите в енергетиката с 200 млн. лв. – пари, които без законодателните промени щяха да се разпределят между централите, поддържащи “студен резерв”.

Измененията предвиждат още енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да се изкупува и разпределя от обществения доставчик НЕК (Национална електрическа компания ЕАД).

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=94801